“Azadlıq Çırağı”na xoş gəlmisiniz!

“Azadlıq Çırağı” Azərbaycan oxucusuna klassik liberal və intellektual ənənəyə uyğun yazılmış əsərlərin tərcüməsi, məqalələrin yazılması, tədbirlərin keçirilməsi və nəşrlər üçün imkan yaratmaqla, regionda liberal azadlıq ideyaları mənbəyi rolunu oynayır.

Bir insanlıq işgəncəsi

Səadət Cahangir, 13/8/14

Son yarım əsrin irqi ayrı-seçkiliklə bağlı qanlı toqquşmalar tarixinə baxsaq, daha böyük ağırlıqla altmışıncı-yetmişinci illər Amerikasının üzərində dayana bilərik. Ağdərililər tərəfindən diskriminasiyaya məruz qalan qaradərililərin qətli, onlara qarşı tətbiq olunan amansız qaydalar, hər gün baş verən qarşıdurmalar... Və öz xalqının tapdanan hüquqları uğrunda mübarizə meydanına çıxan gənc Martin Lüther Kinq. Adi bir qaydaya əməl olunmamasına görə həbs etmişdilər onu. Qanuna görə o, avtobusda öz yerini bir ağdəriliyə verməli idi və verməmişdi...

Hər kəsin hesab günü var

Səadət Cahangir, 7/8/14

Bəlkə bir az gec olur, amma hər şey sonda gəlib öz yerini alır. Eyni ilə bu ifadədə deyildiyi kimi: ''Ədalət topaldır, ağır-ağır yürüyür, fəqət  gec-tez gedəcəyi yerə yetişir'' (Mirabeau).

İndi Rusiya ilə bağlı baş verənlər bu gerçəyi xatırladır. İllər boyu qılıncını sağa-sola çapan nəhəng gücün dizləri yerə gəlməkdədir. Keçən həftə Haaqa Arbitraj Məhkəməsində Rusiyaya kəsilən böyük cərimə onu gözləyən böyük bəlaların siqnalıdır bəlkə də. Belə ki, “Yukos” neft şirkətinin keçmiş səhmdarlarının iddiası əsasında təxminən 10 il davam edən məhkəmənin hökmü ilə Rusiya dövləti 50 milyard dollar cərimələnib.

Postkapitalizm cəmiyyəti və iqtisadiyyat

Məhəmməd Talıblı, 30/7/14

Bəşər sivilizasiyasının inkişaf mərhələsini əsasən 3 epoxaya bölmək olar. 1.Aqrar cəmiyyət. 2.Sənaye cəmiyyəti. 3.İnformasiya cəmiyyəti.  Aqrar cəmiyyət - kənd təsərrüfatı hesabına maddi sərvətlərin formalaşdığı cəmiyyət başa düşülür. Sənaye cəmiyyəti – təbii ehtiyatların hasilatı və sənaye məhsulları hesabına inkişaf edən cəmiyyətdir. Sənaye cəmiyyətində mülkiyyət münasibətləri formalaşır, sənayenin inkişaf dinamikası yüksəlir, şəhər əhalisinin əmək qabiliyyətli əhali qrupu olaraq xüsusi çəkisi yüksəlir və s.

Yalana sarılmış Rusiya

Səadət Cahangir, 24/7/14

“Biz hər şey edə bilərik! Amma özümüzə təsəlli vermək üçün öz-özümüzə yalan söyləyirik. “Onlar” heç bir şəkildə günahkar deyil – biz özümüz, sadəcə, biz günahkarıq! Onsuz da gerçəkdən bir yol tapa bilməzsən! Bizim ağzımızı tıxamışlar, biz duymuruq, soruşmuruq. Onlar bizi necə eşidəcəklər ki?

Onları inandırmaq mümkünsüz. Onları yenidən seçməmək daha qanunauyğun olardı! Amma yenidən seçim yox bizim ölkəmizdə...

Baha şəhərlərdən biri

Səadət Cahangir, 17/7/14

Dünyada önəmli istehlak malları ilə bağlı baş verən qiymət artımları mütləq mənada bütün ölkələrə sıçrayır. Şübhəsiz, bu artım hər ölkəyə fərqli dərəcədə təsir göstərə bilər. Hər halda daha dayanıqlı sistemə malik olan ölkələrin bu dalğadan daha az zərərlə çıxmaq imkanı var. Son illər bu tendensiya bizdən də yan keçmir və görünən o ki, Bakı get-gedə dünyanın ən bahalı şəhərləri siyahısında sürətlə ön sıralara çıxır.

Adaptasiya tənəzzülü və ya fəlakət?

Məhəmməd Talıblı, 14/7/14

“Atları keçiddə dəyişməzlər” məsələ uzun on illər boyu çox populyarlıq və dəyər qazanıb. Uzun illər belə keçidlərin yaratdığı çatışmazlıqlar özünü daha şiddətli formada büruzə verdiyi üçün “körpünü” köhnə “atlarla” keçmək tərcih olunub. Amma indi dünyanın dəyişən şərtləri çərçivəsində elə situasiyalar yaranıb ki, dövlətlərin keçidi üçün məhz köhnə padşahların yox, yeni personaların olması zərurətə çevrilib. Çünki köhnə padşahlar daha çox arxaik məzmunlu münasibətlərdən kor tutduğunu tutduğu kimi əl çəkmir.

Hüquqların verdiyi maddi və mənəvi qazanc

Səadət Cahangir, 7/7/14

Hər bir cəmiyyətdə insanlar birmənalı olaraq zənginlik arzulayır və bunun üçün əlindən gələn bütün mümkün səyləri qoyur. Şübhəsiz, insanların firavan və bolluq içində yaşamağa can atması bütün zamanların önəmli məsələsi olub. İbtidai insan cəmiyyətindən müasir günümüzə qədər bu həqiqət dəyişməyib. Yəqin ki, heç bir zaman dəyişməyəcək də. Ən azı ona görə ki, insanın zənginləşmək istəyində azadlığa, asılılıqdan çıxmağa, müstəqilliyə bir can atma var. Elə tarixən böyük inqilablar, daxili münaqişələr, toqquşmalar  da, əsas etibarı ilə, bu üzdən baş verir.

Azadlıqlar - üstün fürsətlər pəncərəsi

Məhəmməd Talıblı, 2/7/14
Nəticəsindən asılı olmayaraq, insanın istəkləri üçün etdiyi bütün cəhdlər təqdirəlayiqdir. Bu cəhdlərə imkan olmayanda və onlar daim nəticəsiz qalanda, biz məyusluğa yuvarlanırıq. Halbuki, insan biləndə ki, onun bütün təşəbbüslərinin səmərəli olmamasının əsas səbəbkarı özüdür, növbəti dəfə  o, özünü təkmilləşdirmək qayğısına qalaraq bunu daha keyfiyyətli etməyə çalışır. O biləndə ki, həmin fürsətlərin imkana çevrilməsinə mane olan ictimai təsir və idarəetmənin keyfiyyətsizliyidir, onda hər zaman özünü doğru və güclü bilir. Bu baxımdan fürsətlərin daha çox tanındığı ölkələr kimi, biz ABŞ başda olmaqla, Aİ-yə daxil olan çoxsaylı ölkələri səciyyələndiririk.

Zəngin və azad insan

Səadət Cahangir, 29/6/14

“Zəngin olmağın yolu azad olmaqdan keçir” fikrinə münasibətdə çox fərqli yanaşmalar ola bilər. Amma düzgün baxış bucağından nəzər saldıqda, fikrin məğzini anlamaq o qədər də çətin deyil. Şübhəsiz, azadlıq heç kimə oturduğu yerdə qızıl küpləri vəd etmir. Sadəcə, o, insanlara qapalı rejimlərdə olmayan bir sıra hüquq və azadlıqlar verir ki, zənginləşmənin açarı da onlardır. On yeddinci əsrdən 20-ci əsrə kimi dünyanın ən zəngin ölkələri olan Hollandiya, İsveçrə, Böyük Britaniya, Yaponiya, Sinqapur böyük təbii resurs qıtlığı yaşayırdılar.

Syndicate content