Central Eurasian Roadmap Conference For Future Cooperation / Gələcək Əməkdaşlıq naminə Mərkəzi Avrasiya Yol Xəritəsi Konfransı

Gələcək Əməkdaşlıq naminə Mərkəzi Avrasiya Yol Xəritəsi Konfransı regionda azad bazar iqtisadiyyatına aparan islahatlarını dəstəkləyən tətqiqat mərkəzlərinin liderlərini bir yerə gətirir. Üç günlük konfans Xəzərin sahilində sürətlə inkişaf edən Bakı şəhərin ətraflarında keçiriləcək.

Konfransın məqsədi təşkilatlar arasında əlaqələri gücləndirmək, təcrübə ilə bölüşmək və gələcəkdə birgə təbdirlərin və fəaliyyətlərinin keçirilməsi üçün imkanlarının müəyyənləşdirilməsidir.

Tarix: 27-30 oktyabr, 2011-ci il

Məkan: Novxanı Olimpik Star

Proqram:

October 27

Till 17:00           Guests arrive to Baku

20:00                Welcome Dinner and reception in Novkhani

 

October 28

9:30 – 10:45     Analysis of macro challenges and threats in this region: looking for opportunities

10:45 – 11:00   Short break: coffee/tea, cookies, chat

11:00 – 12:40   SWOT analysis of organizations: from ideas to the real work

12:40 – 14:00   Break and Lunch

14:00 – 16:00   Link between academia and realities: creating student programs on campuses

16:00 – 16:20   Short break: coffee/tea, cookies, chat

16:20 – 18:30   Ideas communicate. Branding your organization

past 18:30        Break and dinner

 

October 29

09: 30 – 10:45 Public relations and advocacy strategy development: coping with restrictions

10:45 – 11:00  Short break: coffee/tea, cookies, chat

11:00 – 13:00  Trade restriction cost per person and regional free trade activities

13:00 – 14:00  Lunch

14:00 – 15:45  Collaboration with regional organizations: spreading the cause

15:45 – 16:00  Short break: coffee/tea, cookies, chat

16:00 – 18:00  How to defy challenges: back to work!

20:00              Farewell dinner

 

October 30

Morning           Back to Baku

Afternoon        Optional tour in Baku and departures

Şərhlər

Post new comment

  • Veb səhifə ünvanları və e-poçt ünvanları avtomatik şəkildə əlaqə ünvanlarına çevrilir.
  • İcazə verilən HTML deskriptorları: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Sətirlər və paraqraflar avtomatik şəkildə ayrılır.

Formatlaşdırma haqqında əlavə məlumat