Azərbaycanın iqtisadi azadlıq göstəriciləri

ABŞ-ın tanınmış tətqiqat təşkilatı olan Heritage Foundation tərəfindən hazırlanmış və FMA tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş hesabatda siz Azərbaycanda iqtisadi azadlıq haqqında ətraflı məlumat ala bilərsiniz.

Şərhlər

Post new comment

  • Veb səhifə ünvanları və e-poçt ünvanları avtomatik şəkildə əlaqə ünvanlarına çevrilir.
  • İcazə verilən HTML deskriptorları: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Sətirlər və paraqraflar avtomatik şəkildə ayrılır.

Formatlaşdırma haqqında əlavə məlumat