Azərbaycan iqtisadiyyatı Maastrixt kriteriyalarına cavab verirmi?

Maastrixt kriteriyalarının şərtləri nədən ibarətdir? Azərbaycan iqtisadiyyatı Maastrixt şərtlərinə indiki mərhələdə cavab verirmi? Bunun üçün iqtisadiyyatımızda nəyi necə dəyişmək lazımdır? Bu suallara cavabları Kənan Aslanlının araşdırmasında tapa bilərsiniz

Şərhlər

Post new comment

  • Veb səhifə ünvanları və e-poçt ünvanları avtomatik şəkildə əlaqə ünvanlarına çevrilir.
  • İcazə verilən HTML deskriptorları: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Sətirlər və paraqraflar avtomatik şəkildə ayrılır.

Formatlaşdırma haqqında əlavə məlumat