Bank sektorunda liberalizminin zərurəti (II hissə)

Məhəmməd Talıblı, 22/5/14

Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda bank sektoru 2 mərhələdən ibarətdir: Mərkəzi Bank (MB) və kommersiya bankları. MB bir monetar orqan olaraq tənzimləmə alətlərindən istifadə etməklə kommersiya bankları arasında əlverişli oyun qaydaları müəyyənləşdirməlidir. Bu oyun qaydaları həm kreditorlar üçün, həm də müştərilər üçün ortaq nöqtələrin uzlaşmasına xidmət etməlidir. Belə uzlaşma nöqtələri hansısa tərəflərdən birinin maraqlarını ifrat müdafiə edərsə, bu zaman hər iki subyektin bir cazibə dairəsində olması və görüşməsi mümkün olmayacaq. Bu isə ölkə iqtisadiyyatının “qan-damar” sisteminin iflic olması deməkdir.

Bank sektorunda liberalizminin zərurəti (I hissə)

Məhəmməd Talıblı, 19/5/14

Ölkənin “qan-damar sistemi” olan bank sektorunda liberallaşma siyasətinin tətbiq olunması bir neçə baxımdan vacibdir. Bu zərurətin dərk olunması bir neçə problemə yanaşmada özünü göstərməkdədir. Bank sektorunda mövcud problemlər olmasaydı, heç şübhəsiz ki, liberallaşma zərurətin də əsaslandırmaq mümkün olmazdı.

Bildiyimiz kimi banklarda kreditlərin yüksək faiz səviyyəsi vətəndaşları və biznes subyektlərini narahat edən məsələlərdəndir. Ölkədə 26-33 faiz həddində dəyişən kredit faizlərindən istifadə edən benefitlər dövriyyəyə daxil etdikləri bahalı kredit faizləri və nəzərə aldıqları gəlirlərlə bazarda mal və xidmətlərin qiymətini bahalaşdırırlar.

“Bir pəncərə” və ya “boş vedrə”

Səadət Cahangir, 7/5/14

“Zəngin ölkə” demək, hələ zəngin insanların yaşadığı məmləkət anlamına gəlməz. Nə çox dünyanın sərvəti başından aşan bənzər məkanlarında yoxsulluq səviyyəsindən aşağı düşüb zülm içində can çəkən insanlar. Təbii sərvət bir ölkənin qənimətidir, yoxsa lənəti, bunu söyləmək də zor. Dünyada hər il ən zəngin insanların siyahısı elan olunur. Bizim  ölkədə elə şəffaf bir siyahı yox. Ola da bilməz. Bir ölkədə gərək güclü sahibkarlar olsun ki, onların arasından milyoner və milyarderlər də çıxsın ortalığa. Monopoliya və özbaşınalıq sayəsində yurdun var-yoxu bir ovuc güc sahibinin cibinə axırsa, hansı sahibkarlıqdan söhbət gedə bilər?

Sovetsayağı pasportlaşdırma

Səadət Cahangir, 2/5/14

Zamanında bizim orta məktəb dərsliyinə Vladimir Mayakovskinin məşhur bir şeri salınmışdı - “Sovet pasportu”. SSRİ məkanında, bəlkə də, onu əzbər bilməyən yox idi. Bəndlərin bir qismini bu günə kimi  unutmamışam. Pafoslu və həyəcanlı şeirdi, Rəsul Rza da gözəl tərcümə etmişdi. Sərhəd məntəqəsində yoxlama zamanı sovet pasportuna nifrətlə baxan qərb gömrükçülərinə o şeirin sonunda belə bir mesaj vardı: “Alın aaa, yana-yana qalın aaa, mən sovet vətəndaşıyam!”

Azadlıqdan qaçmaq iztirabı

Məhəmməd Talıblı, 28/4/14

Azadlıq dəyəri üçün vuruşmaq insanın şəxsi həyatına xoş sürprizlər vəd etmir. Bu yolda həbs də var, sürgün də. Azadlıq yolunda çörəklə imtahana çəkilmək bu məşəqqətlərin ən asanıdır. Bu yolda addımbaşı fiziki və maddi çətinliklərlə üzləşə bilərsiniz. Amma azadlıq dəyərləri üçün vuruşan insan vicdanı ilə üz-üzə qalanda heç bir mənəvi əzab çəkmir. Çoxsaylı maddi itkilər və sıxıntılar belə sənin ruhi iztirablarını mümkünsüz edir. Çünki onun sənə verdiyi güc onun yolunda çəkilənlərdən daha ağırdır.

Azadlıq aclığı

Səadət Cahangir, 21/4/14

Bakıda baharı xatırladan az şey var. Yaşıllıq adına paytaxtın qırılıb tükənməkdə olan tək-tük ucaboylu ağacları da bir-birinin gözünü çıxaran yöndəmsiz binaların arxasında itib-batıb. Heyrətləndiricidir, yaşadığımız məhlədə bu boz mənzərələrin soyuqluğunu və sıxıntısını bir bülbül səsi pozur hər səhər. Demək, bəzən həbsxana hüdudlarından içəri də bülbüllər gəlib çıxır. Kim bilir, bəlkə insanı dərin kədərindən ovundurmaq üçün bir təsəlli, bir ümid müjdəçisi kimi yolunu salır o gözəl səsli quşlar buralardan. Zamana qarşı dayanmağın imkansızlığına, baharın bir gün mütləq gələcəyinə inandırmaq üçün...

Ərzaq təhlükəsizliyi; təhdidlər və imkanlar (II Hissə)

Məhəmməd Talıblı, 17/4/14

Ərzaq təhlükəsizliyi kimi strateji hədəflərindən birinin həllinə nail olmaq istəyən Azərbaycan üçün əsas imkanlardan biri də qlobal miqyaslı təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində fəaliyyətdən keçir. Bunun üçün etiraf edək ki, başlanğıc addımlar da atılmışdır. Hətta 18 il bundan öncə Azərbaycan beynəlxalq konvensiyalara qoşulması ilə bağlı(1996) üzərinə öhdəlik götürüb. Həmin il “Dünya ərzaq təhlükəsizliyi haqqında Roma Bəyannaməsi” adlanan sənədə 173 iştirakçı ölkə qoşulmuşdur. Bu sənəddə ölkəmiz əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək istiqamətində qlobal miqyasda səylərinin davam etdirəcəyini  bəyan edib.

Demokratiya dalğasına qarşı yeni silah...

Səadət Cahangir, 14/4/14

Qızıldərili qəbiləsində qış hazırlığı başlamışdı. Üzvlərdən biri rəisinin yanına gəlib soruşdu: “ Rəis, bu qış necə keçər?” Rəis cavab verdi: ”Bu qış çətin keçəcək, odun toplayın...” Sonra üzvlərdən başqa biri rəisinin yanına gəlib soruşdu: “ Rəis bu qış necə keçər?”  Yenə cavab eyni olur: “Bu qış çox çətin keçəcək, çox odun toplayın...” Rəis işi şansa buraxmayıb meteorolojini axtarıb soruşur: “Bu qış necə keçər?” Oradan da deyirlər: “Bu qış çox çətin keçəcək...”

Aradan 1 həftə keçir , üzvlərdən biri təkrar rəisinin yanına çıxıb soruşar: “ Rəis, bu qış necə keçər?” Rəis cavab verir:” Bu qış çətin keçəcək, lap çox odun toplayın...”

Ərzaq təhlükəsizliyi; təhdidlər və imkanlar (I Hissə)

Məhəmməd Talıblı, 11/4/14

Ərzaq təhlükəsizliyi iqtisadi təhlükəsizlik problemidir. Təhlükəsizlik amili xarici və daxili olmaqla bütöv bir sistem yaradır. Ərzaq təhlükəsizliyi daxili təhlükəsizlik amilidir. Daxili təhlükəsizlik siyasətinin həyata keçirilməsinin məqsədi sistemi və ya dövləti risklərdən qorumaqdır. Bu baxımdan ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinə yanaşsaq, onda belə bir fikrə gələrik; məcmu istehlakı idxal asılılığından azaltmaqla yerdə qalan tələbatın yerli istehsal hesabına təmin edilməsi. Bu kombinasiya elə effektiv həyata keçirilməlidir ki, ölkənin təhlükəsizlik sistemi böhranla rastlaşmasın.

Robinzon kimi tənha adada...

Səadət Cahangir, 3/4/14

Dünya sivilizasiyasından təcrid olunmuş şəkildə yaşamaq mümkündürmü? Fiziki mövcudluq baxımından,  bunun imkansız olduğunu kimsə iddia edə bilməz. Sadəcə, Robinzon Kruzonu xatırlayıb, məsələyə nöqtə qoymaq olar. Yəni belə nöqtə qoymaq olar: dünyadan təcrid olunmuş şəkildə yaşaya bilərsiniz, amma tənha bir adaya çəkilib, varlığı ilə yoxluğu bilinməyən Robinzondan heç fərqiniz qalmaz.

Syndicate content