“Hökumət dərslikləri”ni oxudan məktəblər niyə uğursuzdur?

Səadət Cahangir, 5/8/13

Təhsil hər bir cəmiyyətin inkişafı üçün önəmli amillər sırasındadır. Gələcək inkişafa və tərəqqiyə hesablanmış məsələ olduğuna görə, o həm də dünyəvi  bir amildir. Bu elə prosesdir ki, onunla təkcə bilik yox, həm də sivilizasiyamız üçün əhəmiyyətli dəyərlər əldə olunur. Şübhəsiz ki, belə bir vacib sahədə uğurlu nəticələrə nail olmağın əsasında da onun düzgün təşkil olunması dayanır. Libertarian düşüncəsinə görə təhsil həyatı öyrənməyə başlayan uşaqlara nəyin düz, nəyin səhv olduğunu, həyatda nəyin əhəmiyyətli olduğunu öyrətdiyi üçün ona siyasətçi və bürokratlar yox, fərdi ailələr nəzarət etməlidirlər.

Bono, Fransa və kapitalizm

Emmanuel Martin, 2/8/13

15 iyul tarixində İrl/andiyalı rok ulduzu və U2 qrupunun aparıcı müğənnisi, həmçinin beynəlxalq insan hüquqları aktivisti olan Bono Fransa Respublikasının İncəsənət və Ədəbiyyat Ordeni ilə təltif edilmişdir. Çox güman ki, o, sağlam iqtisadiyyat mövzusunda Fransa Parlamentinə dərs verə bilər. Parlament isə, başqa bir sosialist qanunu, bağlanan fabriklərin əvəzinə gəlirli şirkətlərin yaradılmasının qadağan olunması məsələsini müzakirə edir.

Bono? O, iqtisadi inkişaf probleminə qarşı dövlətin müəyyən etdiyi tədbirlərin məşhur müdafiəçisi deyilmi?

Demokratiya və azadlıq anlayışının fərqi...

Səadət Cahangir, 26/7/13

Azad seçki demokratik cəmiyyətin ilkin şərtlərindən biridir desəm, kimsə məni qınamaz hər halda. Bu problemdən on illərdir əziyyət çəkən bir ölkənin vətəndaş kimi, onu azadlığımın əsas bağlarından biri sayıram. Amma son zamanlar “ərəb baharının”  ardınca yeni bir inkişaf yoluna qədəm qoyan ölkələrdə baş verən qarışıqlıqları gördükdən sonra məsələləri daha dərindən göz atmaq ehtiyacı yaranır. Bu gün Misirdə cərəyan edənlər deyilənlərin canlı sübutudur.

İqtisadi böyümə riskləri

Məhəmməd Talıblı, 22/7/13

Bir neçə ildən (5-10 il) sonra Azərbaycan iqtisadiyyatında hansı kataklizmlərin olmasını (mərkəzləşdirilmiş büdcə kəsrinin artması, qeyri-neft sektorunun zəif inkişafı, məşğul əhalinin işlə təminatı, ixracatda qeyri-neft məhsullarının ifrat az olması, demoqrafik balansın sürətlə dəyişməsi və s.) mövcud iqtisadi tendensiyalardan görmək olur. Bu tendensiyanı nəinki AB-yə, hətta postsovet məkanına daxil olan ölkələrlə də müqayisə etmək kifayətdir.

Basqı azadlığı üçün savaşan tiranlar...

“Azadlıq üçün savaşan tiranlar gördüm, basqı azadlığı üçün!” Fridrix Nitsşe

Son illərin ən mühüm tarixi-siyasi hadisələri sırasına daxil olan “ərəb baharı”nın keçmişin yaralarını sağaltması üçün, görünür ki, hələ uzun zaman gərək olacaq. Baş verdiyi vaxtdan iki ildən artıq müddət keçəndən sonra bu inqilabların uğursuzluğu haqqında danışanlar nə dərəcədə haqlıdırlar?

Həbsxanadan “Nobel”ədək

Məhəmməd Talıblı, 15/7/13

Mən bu dəfə iqtisadi azadlıqlar haqqında yazmayacağam. İqtisadi azadlıqları bir çox hallarda şərtləndirən siyasi azadlıqlar və onun uğrunda yorulmaz mübarizənin simvolu hesab edilən, sözün əsl mənasında, böyük İNSAN Nelson Mandela haqqında fikirlərimi bölüşəcəyəm. Onun haqqında oxuduqlarım və düşüncələrimin təsiri altında formalaşdırdığım mülahizələrimi qələmə almağım səbəbsiz deyil. Biz yalnız ölənlər haqqında yaxşı danışırıq, nəinki yaşayaraq yaxşı işlər görənlər haqqında.

Ədalət tərəzisi niyə pozulur?..

Səadət Cahangir, 1/7/13

Türkiyədə baş verən son hadisələrdən yazan əksər məşhur qələm sahiblərinin fikirlərində belə bir nəticə vardı- durumun bu nöqtəyə gəlməsinin əsas səbəbi ədalət tərəzisinin pozulmasıdır. “Ədalət” sözü hakim partiyanın adında da simvollaşdığına görə, belə çıxır ki, özünə dəyər seçmiş bir siyasi qurum o dəyərə dönüklük edib. Axı həqiqətən də, bu söz yaxınlara qədər partiya sözçülərinin dilində bir şüar, bir simvol, bir meyar kimi səslənirdi…

Kapitalizmin eqosu və sosializm kompleksi

Məhəmməd Talıblı, 21/6/13

Kapitalizm iqtisadi sistemi haqqında təhtəlşüurda müxtəlif qalıqlar yatır. Bunun bir qismi kapitalizm sisteminin özünəməxsus xüsusiyyətləri haqqında məlumat azlığı ilə bağlıdırsa, digər hissəsi sovetizmdən qalma və bizə aşılanmış təhtəlşüurda qalmış səbəbsiz kapitalizm nifrətidir. Guya sosialist düşərgəsi dünyada cənnət yaratmaq istəyirmiş, bunun qarşısını alan şlaqbaum kapitalizm imiş. Əslində isə, kapitalizm öz yolunda idi.

Hökumətin işinə özəl şirkətlər cəlb edən bir igid

28 May 2013-cü il. “THE FREEMAN” jurnalından Oliver Porter ilə müsahibə.
Oliver Porter Atlanta yaxınlığında yerləşən 100.000-lik şəhər olan Sandy Springs üçün dövlət-özəl sektor əməkdaşlıq (public-private partnership – PPP) modelini yaratdı və onu həyata keçirdi. O, eyni zamanda, Amerika və Yaponiyanın PPP modelini tətbiq etmək istəyən bir çox şəhərlərinin meriyası üçün baş məsləhətçi idi. Oliver 3 kitab müəllifidir.

FB-yə yasaq qoyan ölkələr sırasına qoşuluruq?

Səadət Cahangir, 14/6/13

Bu gün sosial şəbəkələr bütün dünyada milyonlarla insanı bir araya gətirən, yaxınlaşdıran, bir sözlə, ucsuz-bucaqsız dünyanı kiçildən bir informasiya məkanına çevrilib. Amma dünyanın ən qapalı, “qaranlıq”  sistemlərinə belə əli çatan bu şəbəkələr böyük informasiya inqilabı etməklə bərabər, həm də həmin sistem yönəticilərinin qorxulu röyasına çevrilməkdədir. İndiyə qədər bir çox ölkələrdə belə şəbəkələrə qoyulan yasaqlar bunu bir daha sübuta yetirir.  Məsələn, günümüzün ən nəhəng və populyar paylaşım şəbəkələrindən olan “Facebook”un son illər məlum səbəblərdən Suriyanın qəniminə çevrildiyi məlumdur.

Syndicate content